Forfatterarkiv: lars frankfurth

Bedre trafiksikkerhed for skoleelever

Artikel bragt i Fyens Stiftstidende d. 27/11-2016

I Middelfart Kommune arbejder man på at skabe mere sikkerhed for skolebørn på cykel i både Nørre Aaby og Ejby.

Nørre Aaby/Ejby: De bløde trafikanter – cyklister og fodgængere i Ejby og Nørre Aaby – kan vejre morgenluft, når det gælder trafiksikkerhed.

Der er i den seneste tid blevet gravet og regeret rundt om på gader og stræder i de to byer som et led i kommunens stiplan, og formålet er at skabe bedre og mere sikre forhold for cyklister og gående – ikke mindst skolebørnene. Der graves, asfalteres og afstribes, og delprojekter i kommunens store stiplan realiseres ét ad gangen. Det handler primært om at skabe bedre sikkerhed for skolebørnene på cykel.

Der er i de seneste år flere steder i kommunen – blandt andet i den sydlige del af Søndergade i Nørre Aaby – lavet en ny form for afmærkning af vejene. Den ny vejtype kaldes “2 minus 1 veje” og skal skabe mere tryghed for fodgængere og cyklister.

Nu er turen kommet til den østlige del af Idrætsvej i stationsbyen. Her vil bilister inden længe skulle holde sig midt på vejen – med mindre der er modkørende.

“2 minus 1 vejen” er langt fra det eneste tiltag i Nørre Aaby. Der er lavet pudebump på Koldinghuse Syd og på Vibyvej, hvor der også er lavet en hævet flade i krydset Skolevej – Vibyvej. Og længere inde i byen – i “5 vejs-krydset” – er der lavet flere tiltag for at forbedre sikkerheden. Det sker efter forslag fra Nørre Aaby Lokaludvalg og som et led i prioriteringen af kommunens trafiksikkerhedspulje.

Det sidste af stiplanens Nørre Aaby-projekter er udførelse af cykelbaner på Idrætsvej mellem Søndermarken og hallen/skolen. Det arbejde sættes i gang hen over vinteren, og asfaltarbejdet udføres til foråret, oplyses det.

Ned med hastigheden i Ejby

Projekterne i Ejby skal sænke hastigheden for bilister og udbygge stiforbindelsen på tværs af byen.

Nørregade har fået nye bump, og de eksisterende er blevet rettet op. Skolebørnenes krydsning af Nørregade er ligeledes blevet markeret tydeligere med en belyst, rødlig hævet flade. Den suppleres inden længe med en elektronisk færdselstavle, der tilpasser den tilladte hastighed til skolens åbningstid.

På den anden side af jernbanen i Algade laves der hævede flader i krydsene og pudebump i den sydlige ende af byen. pcb

Tip Kommunen

GIV KOMMUNEN ET TIP: Du kan hente en App: Middelfart borgertip – i App Store og anvende den til at give besked til kommunen om akutte opgaver indenfor en række områder. I vores vej var der et stort hul under asfalten midt på kørebanen og jeg skulle tage et billede, adressere stedet og skrive lidt om problemet. To dage senere var det ordnet. Så hjælp kommunen og vores egen by med at beskrive påtrængende akutte opgaver via – Middelfart Borgertip