Jernbanen læserbrev

Nørre Aaby lokaludvalg vælger en Nordlig jernbanelinje langs motorvejen.

Nørre Aaby lokaludvalg er tilhænger af en ny tog linjeføring nord for motorvejen.  Vi ønsker samtidig en fortsat og udbygget lokaltrafik på den gamle linjeføring fra 1865, og det vil være en fordel at flytte den tunge godstrafik væk fra de mange mindre byer på den gamle linje. Landspolitikerne skal tage stilling til linjeføringen, uanset om den realiseres nu eller senere. Nu er der formuleret en plan og lavet en dyr og flot VVM undersøgelse. Borgere, der berøres, har brug for en hurtig afklaring.  

Lokaludvalget i Nørre Aaby peger på den Nordlige Linjeføring. Denne linjeføring placeres helt rigtigt i forhold til en slutplan, hvor der etableres en ny bro til jernbanen hen over Lillebælt nord for den nuværende Lillebæltsbro. Dette scenarie skal have en afgørende vægt i den overordnede beslutning.  Vi anbefaler også den nordlige linjeføring fordi den er længst væk fra vores bymiljø og nede i terrænet. Den sydlige linjeføring føres henover Assensvej i 3 meters højde, så togene kommer kørende i 2. sals højde tæt på Kløvermarken og Østervangen. Den nordlige linjeføring placeres under motorvejen og under Assensvejen, så den er nede i niveau. Den sydlige linje kommer alt for tæt på boligområderne ved Østervangen, Kløvermarken, Sevanen, Margaardvej og Rolighedsvej og der skal laves en upraktisk vejbro på Margaardvej alt for tæt på Nørre Aaby.

Det afgørende er dog, at der i Landskabsanalysen VVM redegørelse Rapport 560 – 2016 (side 38) er en sammenfattende konsekvensvurdering for hele landskabet på Fyn som miljø. Her peges der klart på den nordlige løsning. Det er ud fra alle 3 aspekter– 1. Samspil mellem bane, motorvej og højspændingsledninger, 2.Påvirkning af væsentlige landskabstræk, kulturmiljøer, og bebyggede områder, samt 3.Særlige rumlige og visuelle forbindelser på tværs af baneanlæg.  Ud fra hver enkelt aspekt peger VVM undersøgelsen på den nordlige linjeføring. Derfor er denne løsning den rigtige for landskabet, selvom den er dyrere i anlæg, men dog stadig indenfor budgetbeløbets grænse. Den nye jernbanelinje skal være der i mange århundreder, og derfor kan den lidt større udgift til den nordlige linjeføring slet ikke fortrænge vurderingerne af de bløde landskabsmæssige værdier.

Nørre Aaby Lokaludvalg John Jørgensen

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>