Nørre Aaby eller Nairobi? – Det er RÅD for…

Nørre Aaby – en driftig, tryg og god by med butikker, masser af skoler og institutioner, aktive foreninger, erhvervsområder, offentlig administration, biblioteker, god infrastruktur, offentlig transport, nybyggeri & tilflyttere mm… Det er sådan vi ”Nørre Aby-ianere” tænker om vores by.

Og som det står alle læsere klart, er der på ingen måde tale om et underudviklet bysamfund á la Nairobi med støvede og bumpende veje, fattigdom og kriminalitet etc. – og sådan kommer vi heller aldrig til at se Nørre Aaby udvikle sig. Danmark er jo et rigt I-land – og her formår vi at skabe udvikling, sammenhæng og retning både nationalt og lokalt. Det sker bl.a. gennem vores demokratiske folkestyre – regeringen og de valgte kommunalbestyrelser, hvortil der jo er valg om ganske få uger. Sådan er dét jo.

Og så er alt jo godt, eller?

Jo, det kunne man fristes til at sige. Udfordringen er dog at alt samtidig er i bevægelse og ændrer sig mod større enheder – det gælder nationalt, globalt og lokalt i kommunerne. Det stiller krav til os på alle planer – også lokalt og også i Nørre Aaby.

En by som Nørre Aaby har (som så mange andre byer) gennemlevet mange omskiftelige tider, demografiske ændringer, kulturelle strømninger, opgang og nedgang i væksten, kommunalreform på kommunalreform mv. og det vil fortsætte.

Seneste større ændring var kommunalreformen i 2007. Med den blev byen (på linje med Ejby) en del af Middelfart Kommune. Byen mistede dermed sin status som hovedby i egen kommune med rådhus, borgmester, byråd mm. – og har nu status af at være hvad nogle kalder for en ”mellemby”. Vi skal måske til at erkende denne nye titels konsekvenser og muligheder, og måske udvikle den energi og sammenhængskraft, som mange landsbyer af nødvendige årsager har udviklet for længst.

Vi er ikke alene. Og vi har RÅD I flere og flere byer skyder lokalråd eller lokaludvalg op, og her har landsbyerne i vores område for længst etableret sig med lokaludvalg. Ejby og Nørre Aaby kommer nu med som de sidste to byer i vores område. De nye lokaludvalg udgør bindeled mellem det lokale og nære anliggender – og så det mere overordnede og undertiden mere fjerne Kommunalpolitiske og administrative.

Intensionen er klar – lokalsamfundene skal aktiveres, engageres og tage et fælles ansvar for strategier og lokal udvikling. Ikke sådan at forstå at ”kommunen” dermed fraskriver sig ansvaret for strategi og udvikling lokalt, snarere en erkendelse af, at der er opstået et ”gab” mellem de politiske og administrative dele og så lokalsamfundene; et gab som skal og bør fyldes ud med et folkevalgt lokaludvalg, for at sikre koordinerede og demokratiske handleplaner, beslutninger og en konkret udvikling i overensstemmelse med befolkningens ønsker og indsats.

I Nørre Aaby ønsker en initiativgruppe således også at etablere et lokaludvalg. Dette udvalg skal være forbindelsesled til det kommunale system, udarbejde udviklingsplaner med ideer fra borgerne, koordinere foreninger og frivillige projektgruppers indsats, og drøfte de ønskede udviklingsplaner med Kommunen i forhold til økonomi, lovgivning og fælles indsats.

For at kickstarte processen inviteres til du til en oplysende og oplivende aften om planerne for det nye lokaludvalg i Aulaen på Nørre Aaby Skole tirsdag den 5. november 19.00. Selve valghandlingen til det nye lokaludvalg kan først kom til at foregå i december 2013.

Vi tror på, at vi som lokalsamfund selv har et stort medansvar for vores bys fortsatte udvikling og fremtid. Så – kom til vores møde i Aulaen den 5. november 19.00, og bliv inspireret og deltag i planerne for vores bys udvikling. Det er ganske spændende, giver stof til eftertanke og blod på tanden.

Initiativgruppen: Jenny Thorarensen, John Jørgensen og Morten Dall

 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>