Møde d. 1. Sep. 2015

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra 1. september
 2. Generalforsamling på onsdag – det praktiske
 3. Godkendelse af regnskab for første periode
 4. Drøftelse af oplæg til beretning – bestyrelsens beretning
 5. Kandidatsituationen – hvem er på valg og hvem er ikke på valg
 6. Visionsplan ud fra SWOT analyse – er der mere vi skal have med.
 7. Medborgerhus arrangement den 9. november. Få mange med og oplæg fra Morten og John flere
 8. Politi og bosætningskonsulent den 26. november – hvordan skal det foregå. Udvide velkomstgruppen til en bosætningsgruppe
 9. Nyt asfalt, ny tunnel, chikaner på søndergade, hver er der ellers sket siden sidst.
 10. Nyt om togforbindelsen?
 11. Flygtningesituationen?
 12. Evt.

 Ad. 2 Generalforsamlingen
Øl og vand serveres, Brian henter, John medbringer projekter og computer.
Vi mødes kl. 18.30…ved aulaen på skolen.

 Ad. 3 Regnskab

John gennemgik regnskabet, se bilag

 Ad. 4 Beretning

Se Johns oplæg, godkendt/fint.

 Ad. 5 Kandidatsituation

Ny kandidater: Phillip Børsting, Lars Frankfurth
Bruno, Brian, John og Morten fortsætter.
Villy trækker sig. Jenny trækker sig.
Vi hører om Jeanette Johansen kunne tænke sig at være med. Bosætningskonsulent i Middelfart Kommune.

Hvem er valgt for 1 år, hvem er for 2 år? – Se referatet fra sidste valg, se også vedtægter

http://www.middelfart.dk/~/media/Files/Politik/Lokaludvalg/N%C3%B8rre%20Aaby%20Lokaludvalgs%20vedt%C3%A6gter%207.4.2014.ashx

Ad. 6 Visionsplan ud fra SWOT analyse

John gennemgik forslag til aktiviteter, se bilaget ”Udviklingsplan 2020”.
Det er vores oplæg til videre diskussion på generalforsamlingen.

Ad. 7 Medborgerhus

Arrangement den 9. november, se kalender
http://nraaby.infoland.dk/events/oplaeg-og-debat-om-medborgerhus/
Alle er velkomne til at komme med ideer til hvad medborgerhuset skal bruges til.. for efterlønnere, børn og unge…

John og Morten laver et oplæg…

Drøftelse af mulighed for at etablere et Byforum, Max Ravn taler vi med omkring form og indhold. Tanken er at skabe et praktisk værksted, hvor visioner bliver realiseret.

Vi planlægger at holde kick off møde det den 1. marts. 2016.

Ad. 8 Politi og bosætningskonsulent den 26. november

Et øl og vand møde…

Se http://nraaby.infoland.dk/events/kriminalitet-nabohjaelp-og-norre-aaby-som-attraktiv-by/

Målet er få flere med i velkomstgruppen.

Ad. 9 Nyt om asfalt..

Der komme chikaner på søndergade.. vi er blevet hørt !

Ad. 10 Nyt om togforbindelsen?
Alle forslag er fortsat åbne.

Ad. 10 Flygtningesituationen.

Vi mener ikke vi har forudsætninger for at løfte denne type opgaver i lokalrådet.
Kommunen vil gerne aktivere og orientere lokalrådet.

Vi inviterer integrationskonsulent til at komme for at fortælle på næste møde i den nye lokalråd.

 

Ad. 11 Evt

Gennemgang restruktureret Hjemmeside for lokalrådet…

http://nraaby.infoland.dk/

Følgende fremhævet. Nye menuer og strukturer

Menuen ”Tilflyttere…”

Velkomstgruppen skal lave et lille skriv og komme med deres pjece.

Menuen ”Erhverv…”

Drøfte hovedklumper

- Auto

- Industri

- ….

John har et dokument med samtlige virksomheder i Nørre Aaby, listen stammer fra CVR reg., og er brugt i Tusindårsparken…

John under hvorfra den kommer … og om denne kan bruges.

Vi kunne så uploade denne og opdatere den én gang årligt.

 

Menuen ”Foreninger…”

Foreningsliste som skal laves færdig. – overveje hvordan vi håndterer skydeklub og tenniskelub mm. som ikke kender, fordi de ikke har en side…
Hvordan laver i listen færdig? Som minimum, bør der være en kontaktperson som man kan ta fat i.
Vi lægger foreninger vi kender ind og så tager vi nye ind ad hoc.

Menuen ”Om Nørre Aaby…”
Kort version af nørre aabys historie – måske
Nej .. det er ikke nødvendigt. Fint at linke til udviklingsplanen.
Menuen ”Lokaludvalg…”

- Referater skal ligges ind under lokaludvalgsmenuen, John sender til Lars.

Menuen ”Kirke og kultur…”

- Tilføj lokal historisk arkiv.

 Opfordrer til at folk liker siden.. så vi deler på facebook.
Widget med nyheder yderst til th. fra andre lok. samfund.. vil vi denne på vores side ?
Nej vi fjerne den indtil videre.

Generelt:

Vi opfordrer til at sende kommentarer til Lars og Morten
Vi vil opfordrer til at ”like” indlæg på siden, så de deles.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>