Møde d. 26. Marts 2015

Møde i lokaludvalget 
ONSDAG DEN 26. MARTS 1900-21.30 BIBLIOTEKET NØRRE AABY

Deltagere: John Jørgensen, Morten Dall, Jenny Thorarensen, Villy Hansen, Pernille Bruun, Sacha Willumsen, afbud fra Bruno Pedersen.

Referat ud fra følgende dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Godkendelse af referat fra stiftende generelforsamling
 3. Præsentation af medlemmer af LKU-NÅ
 4. Bankforbindelse i Middelfart Sparekasse
 5. Godkendelse og indsendelse af vores vedtægter, udvalg mm.
 6. Den politiske ramme for lokaludvalgets indsats
 7. Beslutning om mødestruktur
 8. Lokaludvalgets faste opgaver, muligheder og organisering
 9. Medborgerhus – det store projekt
 10. SWOT analyse og resultaterne
 11. Udviklingsplanen til kommunen
 12. Evt.

Ad. 1 Velkomst: John bød velkommen og præsenterede dagsordenen

Ad.2. Godkendelse referat fra stiftende generalforsamling Referat godkendt, det lægges på hjemmeside.

Ad. 3 Præsentation af medlemmer i LKU-NÅ – alle præsenterede sig selv og om deres tanker om lokaludvalgets muligheder og indsatsområder.

Ad. 4 Bankforbindelse i Middelfart Sparekasse: Villy har oprettet en bankkonto. Vi modtager kr. 3000 til driftsudgifter fra Kommunen. Villy har også fået os oprettet med et CVR nummer. Reg nr. 0755  konto nummer 3225602289 Når der er holdt møde vil sparekassen gerne vedtægter, have underskrifter mm. Vi får også en netbank adgang. Cvr: 35573976. Villys adresse er ”firma adresse”

Ad. 5. Godkendelse og indsendelse af vores vedtægter, udvalg mm. Kommunen har modtaget vedtægter, navnelister og lokalrådssammensætning og det er på vej mod endelig godkendelse som forventet.

Ad. 6. Den politiske ramme for lokaludvalgets indsats: De formelle materialer fremsendt fra Kommunen blev omdelt. Kort præsentation og drøftelse om indhold.  Vi læser indholdet til næste møde, hvor det lige drøftes igen.

Ad. 7 Beslutning om mødestruktur for udvalget: Fast mødedag: Hver den sidste mandag i måneden. Dvs. næste møde den 28/4, kl. 19 på biblioteket

Ad. 8 Lokaludvalgets faste opgaver, muligheder og organisering. Vi vil ikke bare være et formelt organ og bindeled til kommunen. Vi vil også være igangsættere og søge at skabe sammenhæng mellem de arrangementer og tiltag, som er og som kommer i Nr. Aaby. Vi skal have gang i de tovholdere, som er fundet for de identificerede projekter. Vi bør også aktivere flere kræfter fra byen til at støtte op.

De 8 projekter og deres tovholdere.

”1000 års parken”  Tovholder: John Jørgensen og Villy Hansen  Der foreligger masser af punkter & ideer – 17 stk. – de skal også med i udviklingsplanen. Parken holder møde den 1. april 19.00

”Medborgerhuset”  Tovholder: Personen finder vi på det første møde:  Pernille Bruun, Bruno Pedersen, Morten Dall, John Jørgensen, Carsten Siv Nielsen, Mogens Rosenvang. John foreslår at vi undersøger om også Karin Schebye vil være med.

”Hjemmesiden” Tovholder: Jenny Thorarensen med hjælp fra Karl Christian (KC)

”Vestfynshallerne” Tovholder: Esben Eriksen,  John Jørgensen er kontaktperson fra LKUNÅ. Visionsplaner fra Hallerne inddrages i LKU – NÅ udviklingsplan.

”Det fysiske miljø i byen” Tovholder: Villy Hansen med hjælp fra Tue Christensen, Per Granhøj, Henning Mejer Mortensen, Elisabeth Christiani (Udby)

”Velkomstgruppen”. Tovholder: Anne Lene Gubi Schmidt, Connie Korsbæk, Birgitte Ulriksen

”Bed & Break fast” Tovholder: Tina Jensen, Erik Mygind Larsen og Edna Hansen. Vi sender dem en mail med anmodning om at tovholdere går i gang. Jenny tager kontakt til de to sidst nævnte grupper og er kontaktled til LKU – NÅ

 

Ad. 9 Medborgerhus – det store projekt. I samme uge som vi havde valg til LKUNÅ henvendte vi os til kommunen med en skriftlig ansøgning om at kunne bruge Østergade 28 som ”medborgerhus”. Vi får svar i løbet af april, svarer kommunen. John foreslår et læserbrev – nu. Således at vi gøder jorden for vores ”medborgerhus”. John og Morten kigger på det. Vi har brug for et sted at holde møder, holde fester, socialt samvær, foredrag, værested (Computer-LAN aftener) mm. Kommunen bør skabe rammer – så skal borgerne fylde ud. ”Hønen og ægget” diskussion.  Endelig vil vi søge at få et møde med forvaltningschefen for at få mere info om huset, driftsudgifter mm, også for at vise vores store interesse.

Ad. 10 SWOT analyse og resultaterne: Vi drøfter denne næste gang. Fokus på hvor vi ønsker at arbejde videre med SWOT analyser.  

- Skole, foreninger, ældrecenter mm.

- SWOT indhold foreligger fra tidligere møde… skal også indgå i udviklingsplan, jf. næste punkt.

 Ad. 11 Udviklingsplanen til kommunen Vi gennemgik skabelonen. Vi så kort på Brenderups udviklingsplan. Vi prøver ikke Henning Mejer Mortensen vil lave en kort beskrivelse. Vi skal have planen klar til kort efter påske. Den skal så sendes til Kommunen.

Ad. 12 evt. Overveje logo til næste gang… De 3 store sten fra Tusindsårslegeparken kunne være et bud. Fotograf. Jenny har fået en henvendelse fra en ung fotograf som tilbudt sin hjælp. Vi tager glade i mod tilbuddet J                

Næste møde: mandag den 28/4 19.30 på Biblioteket

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>