Møde d. 3. feb. 2016

Referat af møde i Lokaludvalg, den 3/2 2016

 Dagsorden:

 Godkendelse af referat fra 22. oktober

 1. Evaluering af arrangementet med nabohjælp og oplægget fra Anne-Marie Klausen
 2. Vores økonomi – hvordan ser det ud – Brian
 3. Vestfynshallernes plan for udbygning med DGI´s konsulent og arkitekt.
 4. 5.       Møde på Middelfart Kommune om stiplanenonsdag den 3. februar 16.30 i Nørre Aaby
 5. Nye skærme og formidling af alle arrangementer og aktiviteter i Nørre Aaby – promovering af vores hjemmeside med kalender som INFO platform for alle i Nørre Aaby.
 6. 7.       Drøftelse og planlægning af BYFORUM 2016 – torsdag den 17. marts 2016, Økonomi, ledelse, invitationer, sted, oplæg inden m.m. Carsten fra DGI er hyret som tovholder.

Jeg foreslår torsdag den 17. marts op til påskeferien, i stedet for tirsdag den 1. marts. Annonce og artikel i ugeavisen onsdag den 23. februar.

Oplæg til Folder er udsendt tidligere.

 1. 8.       Møde med kommunaldirektør Sten Vinderslev og Martin Henriksen om mange ting:

a)       Midler til en folder, der rundsendes til alle med oplæg til 18. marts gerne via BIOGRAFENS BUDE

b)       Udgifter til 18. marts – annoncering, forplejning, Carsten fra DGI

c)       Strategi for lokaludvalgets betydning i Nørre Aaby. Hvordan kan vi hjælp til vores rolle i byen – hvorfor har vi samme vilkår som landsbyernes lokaludvalg.

d)       Boligplaner for Nørre Aaby – udstykning og socialt boligbyggeri.

e)       Proces for samarbejde om Østergade 19 og de fælles lokaler vi kan få der,

f)        Virksomheder til vores område – hvordan foregår det.

g)       Samt andre punkter vi kan definere.

h)       Mødet planlægges til at være onsdag den 24. februar – helst om aftenen – hvem kan komme med??

 1. Beslutning om mødestruktur for kommende periode
 2. Evt.

 Ad. 1 Godkendelse af referat

Godkendt

 Ad. 2. Evaluering af arrangementet med nabohjælp og oplægget fra Anne-Marie Klausen

Fint arrangement, men ringe tilslutning.

Drøftelse af årsager til skuffende tilslutning.

Metoder til bedre videndeling om arrangementer, fx facebook, infoskærm .-)

 

Ad, 3. Økonomi

VI har pt. over 3.000 i kassen

 

 

Ad. 4 Vestfynshallerne

Arkitekt præsenterer planer. Møde i går aftes omkring hal-projektet. John var med.

John præsenterede projektet.

Ca. 20 millioners projekt.

 Ad 5 Møde på Middelfart Kommune om stiplanen

Brian, Peter og Johh m.fl. var til møde med teknisk udvalg og ingeniører vedr. stiplaner, trafiksikkerhed mm.

Der er 3 projekter i spil…Viby, Byllerup og Søndergade ?

 

Søndergade projektet:

 • Skilte kommer senere, skal kunne ”bøjes” af hensyn til storemaskiner

 

Idealforløb for implementering af nye tiltag blev drøftet:

 • Følgegruppe fra berørte aktører nedsættes fra projekt til projekt. Lokaludvalget bedes komme med kandidater samt være gennemgående aktører

 Drøftelse af hvad er det for et ansvar som lokaludvalget påtager sig. Hvad om vi ikke for de rigtige aktører involveret med?

Vi forslår at Brian er tovholder på etablering af følgegrupper. Der sættes møder op tages kontakt til kommunen, bedes om forslag til prioriteringer som kan tilgodese vores søndergade trafiksikringsønsker mm.

Vi ønsker Søndergade-krydset ved Rema trafiksikret. Kommunen fortalte at man havde lidt muligheder at gøre med.

Vi skal komme med et prioriteringsoplæg. NB krydset ved REMA er et spm om trafiksikkerhed!

Lokaludvalgs arbejdsgruppe vedr. stier og sikkerhed: Brian, Peter, Philip, Bruno.

Ad. 6 Nye skærme og formidling

Det vil koste 75.000 for 4 skærme som kan gå på nettet og som kan ”fjernadministreres”. Trådløsenetværk:

Brugsen har netværk. Rema ikke noget netværk, ud over mobilt netværk.

Vi ønsker skærm i Hallen, i Brugsen i Rema.

Vi undersøger betalingslysten hos ovenstående. Og må så se om vi skal ud at hente fondsmidler, søge puljer eller andet.

Lars laver budget på 3 skærme. Og tager fat i Borgerforeningens formand.

 

Ad. 7 Drøftelse og planlægning af BYFORUM 2016

John har lavet et forslag til program, se vedlagte.

Vil se om Kommunen vil støtte os økonomi. Det koster at lave arrangementet, have oplægsholdere.

Vi prioriterer:

Medborgerhus

Hvordan får vi opbakning til ”medborgerhus tanken”

Vi skal flytte ejerskabet for projektet over på foreninger, folk med særinteresser i projektet.

Det kan være ønske om fællesspisning, wifi sted eller andet for borgere, biblioteksudvidelser.

Vi kontakter Rødekors, Bibliotek, Martin tømrer mm. for at få folk engagerede og købe ind på ideen.

 

Arbejdsgruppe: John, Morten og Bruno.

Skærme (Lars)

Hjemmeside (Lars)

Ricard Wrae ?

Bosætning og velkomstgruppe (Peter)

 

Fysisk område & trafik (Brian, Phillip)

 

Kulturuge i Tusindårslegeparken (?)

 

Flygtning indvandre gruppe (Jeanette)

 

Udvikling af en foreningsdannelse til det nye fælles borgerhus i byen (Niels Meyer Mortensen)

 

Handel og byliv (Mads)

 

Rødekors

John laver materiale, folder der skal runddeles, se nedenfor.

Ad. 8 Møde med kommunaldirektør Sten Vinderslev og Martin Henriksen om mange ting

a)       Midler til en folder, der rundsendes til alle med oplæg til 18. marts gerne via BIOGRAFENS BUDE

b)       Udgifter til 18. marts – annoncering, forplejning, Carsten fra DGI

c)       Strategi for lokaludvalgets betydning i Nørre Aaby. Hvordan kan vi hjælp til vores rolle i byen – hvorfor har vi samme vilkår som landsbyernes lokaludvalg.

d)       Boligplaner for Nørre Aaby – udstykning og socialt boligbyggeri.

e)       Proces for samarbejde om Østergade 19 og de fælles lokaler vi kan få der,

f)        Virksomheder til vores område – hvordan foregår det.

g)       Samt andre punkter vi kan definere. Episoder hvor vi ikke høres… Kulturmidler til skærme?

h)       Mødet planlægges til at være onsdag den 24. februar – helst om aftenen – hvem kan komme med??

Peter, Bruno og John deltager

Ad. 9 Mødestruktur

Ulige uger er bedst.

Vi tager torsdage

Den 3. marts

Den 14/4

Den 12/5

Den 9/6

 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>