Referat Generalforsamling 2017

Nørre Aaby Lokaludvalg

Generalforsamling 2017

2. februar 2017

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Lokaludvalgets beretning siden sidste generalforsamling i 2015
 3. Fremlæggelse af regnskab for denne periode til 31/12 2016
 4. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år + 2 suppleanter for 1 år.   Der er tre medlemmer der er på valg:  Morten Dahl, Bruno Pedersen og John Jørgensen. De vælges for en to årig periode.
 5. Valg af to suppleanter for en 1-årig periode
 6. Valg af revisor for et år og suppleant.
 7. Eventuelt

 Ad. 1 Valg af dirigent

Peter

 Ad. 2 Lokaludvalgets beretning

Formanden fik ordet og gennemgik årsberetningen. Punkter herfra:

 Medborgerhus planerne – fra Østergade 28 til Østergade 19 (bibliotek) til…

 • Vores tre formidlingsskærme, www.nørreaaby.dk og FB NørreAaby
 • Nabohjælp – foredrag med Politiet – torsdag den 26. november 2015
 • Sti planerne til 30 mio. – vi har vores stifølgegruppe
 • De gamle stisystemer i Nørre Aaby er blevet renoveret. (Nye stier – de gamle)
 • Trafiksikkerhed i Nørre Aaby. Alle indfaldsveje er trafiksikre & Vibyvej-Søndergade
 • Vores borgermøde i maj 2016 om alle udviklingsplaner i vore by – der er udvikling!
 • Udbygningen af Vestfyns- Kultur-  og Idrætscenter. (koordinering)
 • Boliger i Nørre Aaby, gerne flere virksomheder – Grand virksomheder
 • Ny Middelfart App. er måske på vej – vi har lavet en rute i en tidligere
 • Den nye toglinje over Fyn (vi har lavet en kampagne for at markere os) 6/2 og 9/2
 • Vores Forskønnelsesplan for Nørre Aaby (se bilag ”Opgaver for Nørre Aaby.pdf”)
 • Bosætnings- og velkomstgruppen er sat i bero til vi etablerer et medborgerhus
 • Handel og byliv – kan måske blive aktuelt og praktisk med et nyt bytorv. ????
 • Genbrugsstationen i Nørre Aaby – vi har markeret vores synspunkter/følger op
 • Kunstværk, der kan være et symbol for Nørre Aaby i fremtidens bysamfund.

 Særligt omkring planerne for Medborgerhus – samarbejde med boligforeningen

Alex gennemgik planerne som økonomiudvalget har behandlet og godkendt. Se planer og bilag.

Tanker handler om at bevare/genskabe det gl. stationsbymiljø, udvikle torvemiljø i bymidten mm.

 Særligt omkring ”fælleshuset” fortalte Arne om møderum, køkken, overnatningsmuligheder, toiletter mm.

Huset skal kunne anvendes af foreninger, lokaludvalg mm. skal kunne anvende huset.

 Der var bred opbakning og til planerne – og tilfredshed med at tænker om samarbejde mellem boligforeningen, lokaludvalget mm.

 Lidt dialog omkring drift af fælleshus, pedelordning, frivillige mm. Gode muligheder for samspil og nye konstruktioner.

 Lidt debat om byudvikling i Nr. Aaby – tiden efter kommunalreformen, forskelle og ligheder på Ejby, Nr. Aaby, Gelsted mm. Byerne betragter sig selv som handelsbyer, men skal nok snarere finde identiteten i rollen som bosætningsby. lød det.

 Fremtidsplaner

 • Medborgerhus – etablering, organisering og igangsætning
 • Udvikle vores kommunikation og information i byen fortsat
 • Trafiksikkerhed fortsat – alle børn i Nørre Aaby cykler trygt i skole.
 • Genbrugsstationen – den skal gerne bevares i nuværende form
 • Tog linjen  – vi er fortsat i gang med at kæmpe for den nordlige
 • Udvikling af byens fysiske udtryk – forskønnelsesplan
 • Virksomheder til vores område – vi skal stille krav om ligestilling og priser
 • Bosætning- og velkomstgruppe – etableres sammen med medborgerhuset
 • Bosætningskampagne for Nørre Aaby – ejendomsmæglere/besøgende
 • Være med i stiplangruppen fortsat
 • Støtte op om udbygningen af Vestfyns- Kultur og Idrætscenter
 • Med et nyt torv skabe rum til arrangementer
 • Kunstværk, der kan være et symbol for Nørre Aaby i fremtidens bysamfund.

 Drøftelse om det mandat som et lokaludvalg agerer på. Kort snak omkring den konstruktion som lokaludvalg og sammenhæng til byråd er udtryk for.

 

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab for denne periode til 31/12 2016

Brian gennemgik økonomi status, se bilag.

 Ad. 4 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år + 2 suppleanter for 1 år

Der er tre medlemmer der er på valg:  Morten Dahl, Bruno Pedersen og John Jørgensen. De vælges for en to årig periode.

 Genvalg

 Ad. 5 Valg af to suppleanter for en 1-årig periode

Ny Kandidat:

 

Simon Klejs Gren

Tlf. 25532949

Mail: simon@gren.dk

 Lokaludvalget får mandat til at finde en kvindelig suppleant, også.

 Ad. 6 Valg af revisor for et år og suppleant.

KC fortsætter

 Suppleant:

Ole Frankfurth

ole@frankfurth.dk

24273831

 

Ad. 7 Eventuelt

Drøftelse af mødets karakter, hvorfor folk møder frem etc. Hvordan kommer vi mere i dialog med lokalbefolkningen?

Margaardvejs input: Stisystem fra margaardvej til Østervangen, ønskes.

Søg LIP om midler til APP udvikling.

Lokaludvalg og borgerforeningen kan måske arbejde bedre sammen – og dele økonomi.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>